Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 536 733 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 536 833 000 euro. När 100 000 euro av detta intäktsförs utanför budgeten till interventionsfonden för jordbruket beräknas 536 733 000 euro inflyta under momentet. I inkomstposten har som tillägg beaktats införandet av EU:s skolprogram under momenten 30.20.41 och 30.20.46 samt ökningen av det stöd som betalas till producentorganisationerna. Det finns inga uppgifter om huruvida EU kommer att bevilja medlemsländerna krisstöd för 2018. År 2017 reserverades 10 miljoner euro under moment 30.20.41 för EU-finansierat krisstöd.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  Sammanlagt mn € Motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-marknadsstöd 6,130 30.20.41
— skolprogrammet 4,930 30.20.41
— stöd för privat lagring 1,200 30.20.41
Åtgärder som kompletterar EU:s skolprogram 0,500 30.20.46
Producentorganisationerna 2,800 30.20.46
Honungsproduktion 0,103 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Sammanlagt 536,733  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,100 I interventionsfonden
för jordbruket
Sammanlagt 536,833  

2018 budget 536 733 000
2017 budget 544 503 000
2016 bokslut 537 737 945