Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 18 300 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2018 2 000 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 13 600 000
Ränteinkomster 2 700 000
Sammanlagt 18 300 000

2018 budget 18 300 000
2017 budget 24 000 000
2016 bokslut 17 859 201

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel

Under momentet beräknas inflyta 564 500 000 euro.

Förklaring:Av inkomsterna är 537 200 000 euro penningspelsbolagets avkastning för att främja fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete och 27 300 000 euro outdelade vinstmedel som fonderats. Under moment 29.40.53, 29.80.52, 29.80.96, 29.90.50 och 29.91.50 beviljas anslag för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskapen, konsten och ungdomsarbete. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.


2018 budget 564 500 000
2017 I tilläggsb. 6 000 000
2017 budget 545 686 000
2016 bokslut 543 044 183

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster inom förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2018 budget 4 000 000
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 25 518 124