Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 24 110 23 000 25 000
— övriga intäkter 4 - -
Intäkter sammanlagt 24 114 23 300 25 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 25 083 19 100 25 600
— andel av samkostnaderna 7 779 10 900 8 400
Kostnader sammanlagt 32 862 30 000 34 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 748 -6 700 -9 000
Kostnadsmotsvarighet, % 73 78 74

2018 budget 25 000 000
2017 budget 23 300 000
2016 bokslut 24 114 223