Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 46 110 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 35 695 46 000 46 000
— övriga intäkter 27 110 110
Intäkter sammanlagt 35 722 46 110 46 110
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 786 65 000 65 000
— andel av samkostnaderna 29 440 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 93 226 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -57 504 -48 890 -48 890
Kostnadsmotsvarighet, % 38 49 49

2018 budget 46 110 000
2017 budget 46 110 000
2016 bokslut 35 721 538