Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 46 110 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 35 695 46 000 46 000
— övriga intäkter 27 110 110
Intäkter sammanlagt 35 722 46 110 46 110
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 786 65 000 65 000
— andel av samkostnaderna 29 440 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 93 226 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -57 504 -48 890 -48 890
Kostnadsmotsvarighet, % 38 49 49

2018 budget 46 110 000
2017 budget 46 110 000
2016 bokslut 35 721 538

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 24 110 23 000 25 000
— övriga intäkter 4 - -
Intäkter sammanlagt 24 114 23 300 25 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 25 083 19 100 25 600
— andel av samkostnaderna 7 779 10 900 8 400
Kostnader sammanlagt 32 862 30 000 34 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -8 748 -6 700 -9 000
Kostnadsmotsvarighet, % 73 78 74

2018 budget 25 000 000
2017 budget 23 300 000
2016 bokslut 24 114 223

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 78 538 73 000 72 800
— övriga intäkter 212 - 200
Intäkter sammanlagt 78 750 73 000 73 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 54 817 45 000 52 850
— andel av samkostnaderna 12 321 23 500 13 061
Kostnader sammanlagt 67 138 68 500 65 911
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 612 4 500 7 089
Kostnadsmotsvarighet, % 117 107 111

2018 budget 73 000 000
2017 budget 73 000 000
2016 bokslut 78 750 211

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2018—2019 och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1046/2016). Under momentet inflyter dessutom små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten samt utdelning som går förlorad för borgenärerna och som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten.


2018 budget 2 750 000
2017 budget 2 750 000
2016 bokslut 2 712 203