Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter

Under momentet beräknas inflyta 982 000 euro.

Förklaring:Statens kultur- och vetenskapsinstituts fastigheter i utlandet övergick i utrikesministeriets ägarbesittning den 1 januari 2017. Fastigheterna är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Fastigheternas underhålls- och reparationsutgifter har budgeterats under moment 24.01.20.


2018 budget 982 000
2017 budget 982 000

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 33 925 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets handläggningsavgifter för visum, inkomster från försäljningar av fastigheter, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering, eventuella ersättningar från andra medlemsstater till följd av direktivet om konsulärt skydd (EU) 2015/637 samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna är 2 000 000 euro EU-kommissionens andel av samprojektet med ministeriet. Med inkomsterna från samprojektet täcks utgifterna för projektet. Utgifterna har budgeterats under moment 24.30.66.

Beräknade inkomster (euro)

   
Handläggningsavgifter för visum 26 500 000
Inkomster av samprojekt inom utvecklingssamarbete 2 000 000
Ersättningar för löneutgifter för militär krishantering från FN 3 925 000
Övriga inkomster 1 500 000
Sammanlagt 33 925 000

2018 budget 33 925 000
2017 I tilläggsb. 3 788 000
2017 budget 31 103 000
2016 bokslut 37 093 078