Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2018

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 500 000 euro.

Anslaget får används för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016).

Förklaring:Understöd beviljas för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning, installation av hiss i efterhand och undanröjande av hinder för tillgänglighet i bostadsbyggnader. Understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder finansieras också med medel ur statens bostadsfond. Från momentet omfördelas 5 000 000 euro till moment 35.10.63 för genomförande av METSO-programmet. Ett motsvarande anslag avsätts för reparationsunderstöd till statens bostadsfond.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
METSO-programmet (överföring till moment 35.10.63) -5 000
Samordning av programmet för att förbättra äldres boende (överföring från moment 35.01.01) 500
Sammanlagt -4 500

2018 budget 15 500 000
2017 budget 20 000 000
2016 bokslut 20 000 000