Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2018

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda och för utgifter för hyra av ett ersättningsfartyg.

Fullmakt

Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2018.

Förklaring:Den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda planerades 2015—2016 och renoveringen genomförs 2017—2018. Totalkostnadsförslaget för den grundläggande renoveringen är 11 600 000 euro, en summa som har preciserats sedan anbuden lämnades in. I reparations- och ändringsarbetena strävar man efter att minska driftskostnaderna. I den grundläggande renoveringen beaktas även säkerställandet av de ombord arbetande forskarnas arbetarskydd och av själva forskningsarbetets kvalitet. Anslaget kan också användas för att hyra ett ersättningsfartyg, om detta gör det möjligt att genomföra den grundläggande renoveringen så att totalkostnaderna blir mindre.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2018 Sammanlagt fr.o.m. 2018
     
Förbindelser 2018 3 000 3 000
Sammanlagt 3 000 3 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anskaffning av oljebekämpningsutrustning och utrustning för oljebekämpning till havs (överföring till moment 35.10.20) -1 000
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -2 000

2018 budget 3 000 000
2017 budget 5 000 000
2016 bokslut 7 500 000