Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2018

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 35 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital för att utveckla och diversifiera den finländska kapitalinvesteringsmarknaden samt för kapitalinvesteringsverksamhet som främjar internationalisering.

Förklaring:Avsikten är att anslaget används för att inrätta Fonden för tillväxtfonder III. Genom den statliga finansieringen aktiveras inhemskt och utländskt kapital på den finländska riskkapitalmarknaden. Den fond som ska inrättas investerar i venture capital-fonder och tillväxtfonder verksamma i Finland. Fonden för tillväxtfonders mottagarfonder främjar att de näringspolitiska målen uppnås. Investeringsverksamheten fokuserar på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska bolag. Finlands Industriinvestering Ab investerar 50—60 miljoner euro i fonden, dock högst hälften av fondens kapital.

Samhälleliga effekter

  Mål
   
Hävstångseffekt Det privata kapital som samlats in i Fonden för tillväxtfonder III (mn euro) 60—90
Antalet nya venture capital-fonder och tillväxtfonder (st.) 10—14
Hävstångseffekt Det privata och internationella kapital som Fonden för tillväxtfonder III:s mottagarfonder samlat in sammanlagt (mn euro) > 500
Målbolagens tillväxt, omsättning (mn euro) ökar
Målbolagens arbetsplatser (antal) ökar

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansmarknadspaketet för 2014—2017 -30 000
Införande av incitamentssystemet för audiovisuella produktioner (återföring av en överföring av engångsnatur) 500
Sysselsättning och konkurrenskraft: Inrättande av Fonden för tillväxtfonder III 35 000
Sammanlagt 5 500

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 35 000 000
2017 budget 29 500 000
2016 bokslut 30 000 000