Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet

Statsbudgeten 2018

42. Stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar av personbilar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt den lag som ska stiftas gällande en skrotningspremie, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar för personbilar, antingen för anskaffning av en ny helt eldriven bil eller för gas- eller etanolkonvertering för en personbil.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller en skrotningspremie, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för gas- och etanolkonverteringar för personbilar, antingen för anskaffning av en ny helt eldriven bil eller för gas- eller etanolkonvertering för en personbil.

Rätt till anskaffnings- eller konverteringsstöd har en köpare av en ny helt eldriven personbil eller en ägare eller innehavare av en personbil som kan konverteras och som konverterar bilen så att den fungerar med gas eller etanol. Anskaffnings- eller konverteringsstöd betalas endast en gång per bil. Normal bilskatt ska betalas för nya de bilar som det betalas gottgörelse för.

Trafiksäkerhetsverket ska ansvara för beviljandet av och övervakningen av anskaffnings- och konverteringsstödet.

Målet med stödet är att främja en förnyelse av bilbeståndet så att allt fler personbilar fungerar med alternativa drivkrafter eller bränslen (el, bio- eller naturgas eller höginblandad etanol) och därigenom minska de skadliga utsläpp som orsakas av trafiken.

Innan stödprogrammet kan inledas måste kommissionen godkänna stödet för anskaffning av nya helt eldrivna personbilar och stödet för gas- eller etanolkonvertering av personbilar.


2018 budget 6 000 000