Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              (78.) Vissa trafikledsprojekt

Statsbudgeten 2018

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 123 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2018 finansieras tre livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2018
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I Tilläggsbudget för 2004 2008 700,0 369,3 42,0 288,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 204,8 50,0 395,2
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 29,0 31,0 540,0
Sammanlagt     2 010,0 603,1 123,0 1 223,9

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

2018 2019 2020 2021— Sammanlagt fr.o.m. 2018
           
Förbindelser som ingåtts före 2018 123 000 114 000 108 800 878 103 1 223 903

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 293 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring av behovet av anslag för trafikledsprojekt 16 000
Sammanlagt 16 000

2018 budget 123 000 000
2017 budget 107 000 000
2016 bokslut 109 026 000