Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna
              96. Oförutsedda utgifter

Statsbudgeten 2018

95. Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.


2018 budget 300 000
2017 budget 300 000
2016 bokslut 247 063