Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 268 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasystemet Erica (finansieringen 2017) (överföring från moment 26.30.02) 310
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2017) (överföring från moment 28.70.21) 5 000
Genomförande av ett nationellt inkomstregister (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.21) -3 142
HETI-projektet (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.30.03) -4 000
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.01.22) 2 184
Ibruktagande av de gemensamma IKT-tjänsterna (harmoniseringsprojekt) (finansieringen 2018) (överföring till moment 25.01.22) -2 590
Inbyggd programvara och programreform för Skatteförvaltningen (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.10.01) 24 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.20.01) 2 899
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2018) (överföring till moment 25.20.01) -1 744
Klientdatasystemprojektet (Roti) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.40.01) 3 500
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2017) (överföring från moment 26.40.01) 2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring till moment 26.40.01) -2 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2017) (överföring från moment 26.10.01) 4 000
Polisstyrelsens VITJA-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 26.10.01) -3 000
Projektet Envibase för utvecklande av anskaffning, lagring och distribution av miljöinformation (finansieringen 2017) (överföring från moment 35.01.04) 1 640
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2017) (överföring från moment 26.10.02) 5 950
Projektet för att höja skyddspolisens prestationsförmåga (finansiering 2018) (överföring till moment 26.10.02) -4 389
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2017) (överföring från moment 30.20.02) 1 194
Projektet för den offentliga förvaltningens gemensamma användargränssnitt för miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2018) (överföring till moment 30.20.02) -657
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2017) (överföring från moment 25.10.03) 5 680
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring till moment 25.10.03) -3 713
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2017) (överföring från moment 23.01.01) 1 060
Projektet för statsrådets digitala skrivbord (finansiering 2018) (överföring till moment 23.01.01) -980
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2017) (överföring från moment 23.01.01) 3 400
Projektet för statsrådets gemensamma ärendehantering (finansiering 2018) (överföring till moment 23.01.01) -3 200
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2017) (överföring från moment 25.01.05) 850
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring till moment 25.01.05) -1 880
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2017) (överföring från moment 28.10.02) 11 650
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.10.02) -13 850
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande (finansiering 2018) (överföring till moment 29.01.02) -700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansiering 2017) (överföring från moment 29.01.02) 1 288
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansieringen 2017) (överföring från moment 25.10.03) 3 100
Nivåförändring -53 322
Sammanlagt -19 462

2018 budget 30 268 000
2017 budget 49 730 000
2016 bokslut 17 799 000