Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för utveckling och revidering av statens gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen, t.ex. för utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet och för informationssystemtjänster i anslutning till digitaliseringen av anskaffningar inkl. elektroniska system för hantering av beställningar och räkningar. Avsikten är att anslaget i någon mån också ska användas för utgifter som föranleds av utvecklingen av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet samt statsrådets budgeterings- och ramsystem 1 500 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 3 500 000
Sammanlagt 5 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -300
Sammanlagt -300

2018 budget 5 000 000
2017 I tilläggsb. 1 500 000
2017 budget 5 300 000
2016 bokslut 12 260 000