Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltningen
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2018

20. Utgifter för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 727 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för ett centraliserat underhåll av det nationella inkomstregistret.

Anslaget får också användas till löner till statsanställda, utan årsverkesbegränsningar.

Förklaring:Skatteförvaltningen svarar för inkomstregistret. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare.


2018 budget 1 727 000