Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering

Statsbudgeten 2018

89. Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 130 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansinvesteringar och kreditinstrument som en del av Finlands utvecklingssamarbete.

Förklaring:Anslaget används i enlighet med kriterierna för det offentliga utvecklingssamarbetet (ODA). Anslaget används till placeringar i exempelvis internationella utvecklingsbanker eller fonder som förvaltas av andra utvecklingsaktörer och som stöder den privata sektorn, eller i deras kreditinstrument. Avsikten är att anslaget ska användas till objekt som inte ökar underskottet i statsfinanserna inom nationalräkenskaperna och där man kan förvänta sig återbetalning.

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 130 000 000
2017 budget 130 000 000
2016 bokslut 140 000 000