Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         30. Justitiekanslersämbetet
         90. Övriga utgifter

Statsbudgeten 2018

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 405 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror -1
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -3
Indexhöjning av hyror 1
Löneglidningsbesparing -5
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -18
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Sammanlagt -62

2018 budget 3 405 000
2017 budget 3 467 000
2016 bokslut 3 631 000