Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
              29. Mervärdesskatteutgifter
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2018

40. Statens revisionsverkPDF-versio

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 14 937 000 euro.

Förklaring:Revisionsverkets budgetförslag baserar sig på att de externa uppgifter som föreskrivs för revisionsverket i grundlagen och de övriga lagstadgade uppgifterna, nämligen övervakning av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen, samt uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av myndigheten för finansiell stabilitet (lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 1195/2014) sköts inom ramen för anslagsnivån i de riktlinjer och den ram för ekonomin och personalplaneringen som kanslikommissionen fastställt.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2016
utfall
2017
mål
2018
mål
       
Årsverken 144,7 138 138
Sjukfrånvaro, dagar/årsverke 4,4 4,4 4,4
       
Arbetstillfredsställelseindex      
Index enligt undersökningen ”Mot en bättre arbetsgemenskap” 2016      
Personalens välbefinnande 3,5    
Grundförutsättningar för arbetet 3,5    
Arbetsklimatet 3,4    
Utvecklingsförutsättningar 3,3    
Andelen kvinnor i personalen, % 52,1 52,5 52,5

Årsverken per enhet 2017—2018, mål

  2017
mål
2018
mål
     
Redovisningsrevision och laglighetsgranskning 58 58
Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken 56 56
Ledningens stöd 9 9
Enheten för administration 15 15

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkta hyresutgifter -388
Sammanlagt -388

2018 budget 14 937 000
2017 budget 15 325 000
2016 bokslut 15 460 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 590 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2018 budget 590 000
2017 budget 590 000
2016 bokslut 616 933