Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2018

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen.

Förklaring:Minskningen av anslaget beror på att den grundliga renoveringen av riksdagshuset blir färdig.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Planenliga projekt för utveckling av informationssystemen -1 325
Sammanlagt -1 325

2018 budget 4 000 000
2017 budget 5 325 000
2016 bokslut 2 390 000