Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         01. Ränteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 179 900 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2017.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 179,9 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel uppgår till 94,9 miljoner euro och Senatfastigheters andel till 85 miljoner euro.


2018 budget 179 900 000
2017 budget 181 000 000
2016 bokslut 236 569 037