Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

10. Domstolarnas inkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 46 110 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2016
utfall
2017
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 35 695 46 000 46 000
— övriga intäkter 27 110 110
Intäkter sammanlagt 35 722 46 110 46 110
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 786 65 000 65 000
— andel av samkostnaderna 29 440 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 93 226 95 000 95 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -57 504 -48 890 -48 890
Kostnadsmotsvarighet, % 38 49 49

2018 budget 46 110 000
2017 budget 46 110 000
2016 bokslut 35 721 538