Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
         10. Övriga skatter
              03. Banskatt
              06. Farledsavgifter
              08. Oljeavfallsavgift
              09. Övriga skatteinkomster
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

03. BanskattPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 4 870 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring:Banskatten grundar sig på banskattelagen (605/2003).

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av banskattelagen. Enligt regeringspropositionen fortsätter man att inte ta ut banskatten fram till utgången av 2018. Den gällande banskattelagens 5 och 7 § upphör att gälla vid utgången av 2017.

Banskatt tas varken ut för el- eller dieseldriven godstrafik 2015—2018. Effekterna på statens skatteinkomster beräknas på årsnivå uppgå till ca 12,0 miljoner euro. Enligt lagen om ändring av 5 § i banskattelagen tas det för användningen av direktbanan Kervo—Lahtis, som finansierats med anslag under moment 31.10.(78), ut investeringsskatt, och intäkterna från den har uppskattats till 3 850 000 euro. Den banskatt som ska tas ut på persontrafik uppskattas till 1 020 000 euro.

Ändringar som följer av järnvägslagen (304/2011) bereds i banavgiftssystemet. Bedömningen grundar sig på det nuvarande banavgiftssystemet.


2018 budget 4 870 000
2017 budget 5 184 000
2016 bokslut 5 499 900