Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2018

05. Punktskatt på läskedryckerPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 151 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). Skatt tas ut på alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol, och beloppet av den skatt som tas ut är 11 eller 22 cent per liter färdig dryck beroende på dryckens sockerhalt. Punktskatten på tobak höjdes vid ingången av åren 2011, 2012 och 2014. Punktskatten på sötsaker och glass slopades vid ingången av 2017, och samtidigt gjordes det små ändringar i skattebasen för punktskatten på läskedrycker, bland annat att växtbaserade drycker som ersätter mjölk inte ska omfattas av punktskatten på läskedrycker.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

  2016
bokslut
2017
budget
2018
budgetprop.
       
Sötsaker 78 7 -
Glass 33 2 -
Läskedrycker 144 149 151
Totalt 255 158 151

Som skatteutgift minskar skattefriheten för livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och kosttillskott det belopp som inflyter under momentet. Skatteutgiftens belopp beräknas vara ringa i förhållande till skatteintäkterna.


2018 budget 151 000 000
2017 budget 158 000 000
2016 bokslut 254 971 351