Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2018

01. Punktskatt på tobakPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 1 042 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 49,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 223,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 34 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 41,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 33,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 135,50 euro per kilogram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset. Punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 0,30 euro per milliliter.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010, 2012, 2014 och 2015. Dessutom har skatten enligt gällande lag höjts halvårsvis sedan ingången av 2016, och den senaste skattehöjningen trädde i kraft den 1 juli 2017. Sedan ingången av 2017 omfattas även vätskor som används i elektroniska cigaretter av punktskatten på tobak. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har konsumtionen av tobaksprodukter minskat med ca 18 % från 2008 till 2016.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis. I överensstämmelse med regeringsprogrammet ska punktskatten på tobak höjas stegvis och propositionen gäller skattehöjningar som genomförs 2018 och 2019. Höjningarna genomförs halvårsvis från och med ingången av 2018. Samtidigt ändras beskattningen av cigarrer så att den motsvarar punktskatten på cigarretter, vilket framför allt höjer punktskatten på cigariller.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2016
bokslut
2017
budget
2018
budgetprop.
       
Cigaretter 890 876 915
Övriga tobaksprodukter 85 122 127
Totalt 975 998 1 042

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2018 budget 1 042 000 000
2017 budget 998 000 000
2016 bokslut 974 899 332