Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

63. Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av fastställandet av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).


2018 II tilläggsb. 3 000 000
2018 budget 26 630 000
2017 bokslut 20 630 000
2016 bokslut 18 474 172