Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 560 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av genomförandet av projekten inom ramen för programmet för hållbar stadsutveckling.


2018 II tilläggsb. 560 000
2018 I tilläggsb. -100 000
2018 budget 8 592 000
2017 bokslut 6 042 000
2016 bokslut 11 072 000