Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 450 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55, varav 770 000 euro föranleds av förbättring av kundservicen och minskning av det eftersatta underhållet, 880 000 euro föranleds av uppgradering av datasystemen för förvaltning och ekonomi och 800 000 euro föranleds av Forststyrelsens digitaliseringsprojekt.


2018 II tilläggsb. 2 450 000
2018 I tilläggsb. 504 000
2018 budget 31 806 000
2017 bokslut 29 656 000
2016 bokslut 39 616 000