Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 90 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 6 och 30 årsverken till avlönande av personal för viss tid och 38 årsverken till avlönande av personal för uppgifterna i övriga punkter.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av genomförandet av åtgärder för främjande av Finlands färdplan för plast.


2018 II tilläggsb. 500 000
2018 budget 16 025 000
2017 bokslut 14 725 000
2016 bokslut 15 825 000