Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 90 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 6 och 30 årsverken till avlönande av personal för viss tid och 38 årsverken till avlönande av personal för uppgifterna i övriga punkter.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av genomförandet av åtgärder för främjande av Finlands färdplan för plast.


2018 II tilläggsb. 500 000
2018 budget 16 025 000
2017 bokslut 14 725 000
2016 bokslut 15 825 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 450 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55, varav 770 000 euro föranleds av förbättring av kundservicen och minskning av det eftersatta underhållet, 880 000 euro föranleds av uppgradering av datasystemen för förvaltning och ekonomi och 800 000 euro föranleds av Forststyrelsens digitaliseringsprojekt.


2018 II tilläggsb. 2 450 000
2018 I tilläggsb. 504 000
2018 budget 31 806 000
2017 bokslut 29 656 000
2016 bokslut 39 616 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 560 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av genomförandet av projekten inom ramen för programmet för hållbar stadsutveckling.


2018 II tilläggsb. 560 000
2018 I tilläggsb. -100 000
2018 budget 8 592 000
2017 bokslut 6 042 000
2016 bokslut 11 072 000

63. Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av fastställandet av genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).


2018 II tilläggsb. 3 000 000
2018 budget 26 630 000
2017 bokslut 20 630 000
2016 bokslut 18 474 172