Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2018

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av utgifter för genomförandet av projekt för digitalisering av markanvändningsbeslut.


2018 II tilläggsb. 500 000
2018 I tilläggsb. 78 000
2018 budget 26 456 000
2017 bokslut 27 472 000
2016 bokslut 28 397 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 260 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 35.20.55 och föranleds av flyttkostnader på grund av att Finlands miljöcentrals funktioner flyttas till Vik.


2018 II tilläggsb. 1 260 000
2018 I tilläggsb. 714 000
2018 budget 22 337 000
2017 bokslut 25 878 000
2016 bokslut 29 815 000