Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

40. PensionerPDF-versio

52. Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att behovskalkylen har preciserats.


2018 II tilläggsb. 14 000 000
2018 budget 239 000 000
2017 bokslut 192 849 154
2016 bokslut 138 000 000