Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017).

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 26 840 000
2017 bokslut 20 095 649
2016 bokslut 23 018 222

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 96 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att antalet arbetslösa har minskat.


2018 II tilläggsb. -96 000 000
2018 budget 1 005 200 000
2017 bokslut 983 911 277
2016 bokslut 1 096 597 001

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 11 900 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att antalet arbetslösa har minskat.


2018 II tilläggsb. -11 900 000
2018 budget 42 400 000
2017 bokslut 95 356 992
2016 bokslut 178 900 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 48 300 000 euro.

Förklaring:Av avdraget föranleds 18 300 000 euro av att antalet arbetslösa har minskat och 30 000 000 euro av att användningen av lönesubvention är mindre än beräknat.


2018 II tilläggsb. -48 300 000
2018 budget 1 563 300 000
2017 bokslut 1 495 980 710
2016 bokslut 1 414 000 000