Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            54. Bostadsbidrag
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av socialskyddsfondernas omkostnader.


2018 II tilläggsb. 1 000 000
2018 I tilläggsb. 3 741 000
2018 budget 325 000 000
2017 bokslut 331 747 000
2016 bokslut 319 481 000