Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            54. Bostadsbidrag
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att studerandena överförs till att omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Antalet studerande som lyft bostadsbidrag även på sommaren har varit större än beräknat.


2018 II tilläggsb. 11 200 000
2018 budget 1 486 500 000
2017 bokslut 1 266 400 000
2016 bokslut 1 075 310 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 80 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att stödets varaktighet har förkortats och att det genomsnittliga stödet per stödmottagare är mindre än beräknat.


2018 II tilläggsb. -80 000 000
2018 budget 818 800 000
2017 bokslut 760 630 313
2016 bokslut 314 867 985

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av socialskyddsfondernas omkostnader.


2018 II tilläggsb. 1 000 000
2018 I tilläggsb. 3 741 000
2018 budget 325 000 000
2017 bokslut 331 747 000
2016 bokslut 319 481 000