Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

02. TillsynPDF-versio

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av genomförandet av EU:s förordning om medicintekniska produkter (MD/IVD-förordningen).


2018 II tilläggsb. 90 000
2018 I tilläggsb. 95 000
2018 budget 10 836 000
2017 bokslut 10 762 000
2016 bokslut 11 770 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana transporter av avlidna som polisen beställt.

Förklaring:Kompletteringen av motiveringen grundar sig på behovet att flytta den avlidna från dödsplatsen till förvaringsplatsen innan det säkerställts enligt vilket sätt, dvs. rättsmedicinskt eller medicinskt, utredningen av dödsorsaken ska ske. Beställaren av transporten kan vara polis.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 10 247 000
2017 bokslut 7 504 651
2016 bokslut 7 578 649