Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tolv årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som gäller statsunderstöd och informationsstyrning.

Förklaring:Ändringen av antalet årsverken föranleds av de tidsbegränsade idrottsvetenskapliga forskningsprojekt samt statens ämbetsverks och inrättningars motions- och idrottsprojekt som finansieras under detta moment.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 164 939 000
2017 bokslut 166 235 525
2016 bokslut 147 120 326