Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt.

Förklaring:Tillägget föranleds av understöd till Finlands Flygmuseum för att renovera en ny lokal för flygmuseets behov.


2018 II tilläggsb. 1 500 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 7 880 000
2017 bokslut 8 293 000
2016 bokslut 9 821 000