Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
            50. Vissa understöd
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

04. Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för centret för samlingar och konservering i Vanda så att de totala hyreskostnaderna på årsnivå uppgår till högst 2 969 000 euro från och med 2020.

Förklaring:Fullmakten föranleds av att centret för samlingar och konservering i Vanda utvidgas, vilket gör det möjligt att koncentrera Museiverkets samlingar och arkivmaterial till ett ställe.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 I tilläggsb. 636 000
2018 budget 19 316 000
2017 bokslut 23 093 000
2016 bokslut 21 731 000