Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

20. YrkesutbildningPDF-versio

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 774 044 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 180 200 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 6 500 studerandeår.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av genomförandet av pilotförsök av engångsnatur som gäller yrkeskompetens. I pilotförsöken är målet att skapa en modell för att möjliggöra branschbyte särskilt genom kortvarig utbildning där delar av examen eller mindre helheter utnyttjas. Genom tilläggsfinansiering strävar man efter att kunna lösa matchningsproblemen på arbetsmarknaden och i synnerhet stödja sysselsättningen av arbetslösa personer i sin mest arbetsföra ålder.


2018 II tilläggsb. 10 000 000
2018 I tilläggsb. 16 000 000
2018 budget 774 071 000
2017 bokslut 716 534 669
2016 bokslut 717 763 091