Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhetPDF-versio

31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 14 418 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998).

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av sådan utbildning i finska eller svenska och läs- och skrivkunnighet som stärker samhälls- och arbetslivsorienteringen hos invandrare, särskilt kvinnor med flyktingbakgrund som står utanför arbetskraften.


2018 II tilläggsb. 2 000 000
2018 I tilläggsb. 9 000 000
2018 budget 152 433 000
2017 bokslut 145 499 667
2016 bokslut 157 610 744