Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2018

53. Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 32.30.51 och föranleds av utvecklande av kompetenscenterverksamheten för invandrare för att stärka invandrarnas kompetens och sysselsättningsförutsättningar.

Kompetenscentren för invandrare finansieras också under moment 32.70.03.


2018 II tilläggsb. 2 500 000
2018 I tilläggsb. -300 000
2018 budget 8 090 000
2017 bokslut 8 090 000
2016 bokslut 2 190 000