Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 484 600 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 484 600 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 1 300 927 000 euro år 2018. Inklusive skuldhanteringsposterna uppgår nettoinkomsterna till 1 250 297 000 euro år 2018.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 1 301
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 1 251

2018 II tilläggsb. -484 600 000
2018 I tilläggsb. -1 345 405 000
2018 budget 3 079 932 000
2017 bokslut 3 083 951 345
2016 bokslut 2 473 716 053