Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       23. Statsrådets kansli
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet dras det av 22 500 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att propositionen om ändring av strafflagen och lagen om parkeringsövervakning (RP 1/2016 rd) tills vidare inte har godkänts i riksdagen.


2018 II tilläggsb. -22 500 000
2018 budget 172 200 000
2017 bokslut 172 941 781
2016 bokslut 112 200 430

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet dras det av 30 000 000 euro.

Därtill ändras motiveringen till momentet så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avdraget föranleds av inverkan av Skatteförvaltningens besvär över internprissättning och de beslut som fattats med anledning av dessa i en rättsinstans.


2018 II tilläggsb. -30 000 000
2018 budget 75 000 000
2017 bokslut 74 264 476
2016 bokslut 104 649 354