Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       23. Statsrådets kansli
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling

Under momentet beviljas ett tillägg på 110 000 000 euro.

Förklaring:De inkomster som flyter in beräknas öka till följd av att den ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 som beretts inte kommer att genomföras och till följd av att inkomstposten preciseras i enlighet med de utgiftsprognoser som ges kommissionen.


2018 II tilläggsb. 110 000 000
2018 budget 230 000 000
2017 bokslut 314 308 026
2016 bokslut 397 123 239

20. Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 90 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att inkomstposten har preciserats.


2018 II tilläggsb. 90 000
2018 budget 40 500 000
2017 bokslut 39 371 251
2016 bokslut 936 465