Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATURPDF-versio