Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
            05. Överlåtelseskatt
            06. Lotteriskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

10. Övriga skatterPDF-versio

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 40 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av uppgifter om ett större inflöde än beräknat.


2018 II tilläggsb. 40 000 000
2018 budget 786 000 000
2017 bokslut 775 097 440
2016 bokslut 857 627 681

06. Lotteriskatt

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 235 000 000
2017 bokslut 227 056 868
2016 bokslut 228 985 933