Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
            03. Apoteksskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 104 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det ekonomiska läget och inflödet av mervärdesskatt varit något positivare än beräknat.


2018 II tilläggsb. 104 000 000
2018 I tilläggsb. 109 000 000
2018 budget 17 911 000 000
2017 bokslut 17 547 147 195
2016 bokslut 17 106 964 879

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet dras det av 41 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avdraget föranleds av att den influtna skatten på försäkringspremier under början av året varit mindre än förväntat.


2018 II tilläggsb. -41 000 000
2018 budget 813 000 000
2017 bokslut 767 635 691
2016 bokslut 785 056 956

03. Apoteksskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 300 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Tillägget föranleds av prognosen över influten apoteksskatt, som baserar sig på apotekens omsättning, har preciserats.


2018 II tilläggsb. 5 300 000
2018 budget 171 700 000
2017 bokslut 180 920 773
2016 bokslut 172 529 561