Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

03. Källskatt på ränteinkomsterPDF-versio

Under momentet dras det av 23 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avdraget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit mindre än beräknat.


2018 II tilläggsb. -23 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 65 542 587
2016 bokslut 89 095 547