Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomsterPDF-versio

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 98 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Tillägget föranleds av att prognosen uppdaterats på basis av förhandsuppgifterna om slutförandet av beskattningen för 2017.


2018 II tilläggsb. 98 000 000
2018 budget 9 511 000 000
2017 bokslut 9 053 746 530
2016 bokslut 9 382 215 786