Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            02. Samfundsskatt
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2018

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

01. Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 98 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Tillägget föranleds av att prognosen uppdaterats på basis av förhandsuppgifterna om slutförandet av beskattningen för 2017.


2018 II tilläggsb. 98 000 000
2018 budget 9 511 000 000
2017 bokslut 9 053 746 530
2016 bokslut 9 382 215 786

02. Samfundsskatt

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 4 194 000 000
2017 bokslut 4 237 946 869
2016 bokslut 3 267 837 072

03. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet dras det av 23 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Avdraget föranleds av att de belopp som influtit under början av året varit mindre än beräknat.


2018 II tilläggsb. -23 000 000
2018 budget 73 000 000
2017 bokslut 65 542 587
2016 bokslut 89 095 547

04. Skatt på arv och gåva

Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan beräknas inget tillägg inflyta under momentet.


2018 II tilläggsb.
2018 budget 720 000 000
2017 bokslut 909 081 702
2016 bokslut 522 259 779